Selskapet

Trafikklederen AS

Leveranseområde
Selskapet leverer tjenester knyttet til arbeid på og ved veg til entreprenører, næringsdrivende, kommunale og statlige kunder.

Trygt hele veien
Vårt slagord – trygt hele veien – har bred betydning, og gjelder både for trafikanter, ansatte, oppdragsgivere og offentlige instanser.
Trafikanter skal være trygge der vi er engasjert, og det skal være trygt for ansatte å arbeide hos oss. Oppdragsgivere og offentlige instanser kan være trygge på at vi etterlever gjeldende regelverk.

Stolt, engasjert og motivert
Stolte, engasjerte og motiverte medarbeidere er et resultat av et profesjonelt, trygt og godt arbeidsmiljø, der alle er på vei mot samme mål.

Mål
Vi skal være en foretrukket aktør for både ansatte og oppdragsgivere.
Gode relasjoner – internt og eksternt, effektive systemer, fokus på helse, miljø og sikkerhet, samt høy kvalitet på leverte tjenester, skal gi oss en god posisjon i markedet, og et godt renommé.

Godkjenninger
Arbeidsvarsling kurs 1, ansvarshavende kurs 2 og manuell trafikkdirigering kurs 3.

Les mer om samarbeidspartner
Vis mindre

Samarbeidspartner
La oss finne de beste løsningene sammen. Som ivaretar sikkerheten, og en mest mulig effektiv arbeidsprosess.
Involver oss i planleggingen av arbeidene. Som midlertidig ansvarshavende og senere ansvarshavende kjenner vi godt til omfanget av arbeidene, og kan starte planleggingen tidlig.

Fordeler
Tidlig planlegging i forhold til behov for ressurser og utstyr er viktig, og gir best resultat.
Fokus på egen kjernevirksomhet og en samarbeidspartner med felles mål – sikkerhet og effektiv drift.

Muligheter
Andre behov, utfordringer med leveranser, eller ser dere fordelen av å sette ut enkelte tjenester?
Ta kontakt med oss, så ser vi på mulige løsninger sammen.

Tjenester

Ansvarshavende

Hvem tar ansvaret
Ansvarshavende med kurs 2 «ansvarshavende» i arbeidsvarsling kreves for alle type arbeider på eller ved veg. Vi kan påta oss rollene som midlertidig ansvarshavende, ansvarshavende og stedsansvarlig.

Vi har nødvendig kompetanse og erfaring til å sikre en trygg trafikkavvikling.

Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg», gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeidet skal varsles og sikres, dette gjelder både offentlige- og kommunale veier i Norge.

Gjør det enkelt
Involver oss i planleggingen av arbeidene, som midlertidig ansvarshavende og senere ansvarshavende kjenner vi godt til omfanget av arbeidene og kan starte planlegging av ressurser og utstyr tidlig.

Fokus på kjernevirksomhet og en samarbeidspartner med felles mål – sikkerhet og effektiv drift.

Arbeidsvarsling

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan for arbeid på eller ved veg.
En god arbeidsvarslingsplan, basert på en grundig risikovurdering er avgjørende for sikkerheten til trafikanter og utførende personell ved arbeidsstedet.

Vi har nødvendig kompetanse og erfaring til å sikre en trygg trafikkavvikling.

Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg», gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeidet skal varsles og sikres, disse gjelder både offentlige- og kommunale veier i Norge.

Start planleggingen tidlig
Normal behandlingstid for godkjenning hos Statens Vegvesen, er 3-5 dager. Lengre behandlingstid kan tidvis forekomme. De fleste kommuner har samme behandlingstid.

Vi finner de beste løsningene, som ivaretar sikkerheten, og en mest mulig effektiv arbeidsprosess.

Trafikkdirigering

Hva regnes som manuell trafikkdirigering.
Situasjoner hvor det i perioder, lengre enn noen få minutter, er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent, for å slippe fram annen trafikk.

Vi har nødvendig kompetanse og erfaring til å sikre en trygg trafikkavvikling.

Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg», gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeidet skal varsles og sikres, dette gjelder både offentlige- og kommunale veier i Norge.

Våre trafikkdirigenter
Jevnlig får våre trafikkdirigenter faglig påfyll, som strekker seg utover nødvendige kurs og godkjenninger. Spesielt vektlagt er viktige tema som sikkerhet, regler, årvåkenhet og fremferd.

Dette mener vi gir økt sikkerhet, og en dypere forståelse av viktigheten ved arbeidet som utføres.

Merking

Oppmerking med termoplast og vei maling.
I forbindelse med mindre vei arbeider og vedlikehold kan vi bistå i forbindelse med midlertidig og permanent oppmerking.

For større arbeider kan vi påta oss å hente inn priser, administrere og følge opp leveransen.

Termoplast legges maskinelt eller manuelt med skope.
Vei maling påføres med høytrykksmerkeutstyr, med inntil 200 bars trykk.

Eksempler
Merking av inn- og utvendige parkeringsplasser, gangfelt, sykkel og gangvei, skraverte felt for parkering forbudt, laste-, losse- og lagringssone, tekst og symboler, samt såkalt HMS-merking av eksempelvis gangveier og faresoner på industri og næringsområder.

Forespørsel

Skjema kan benyttes for forespørsel på planlagte arbeider eller behov for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan.

Utfyllende informasjon gjør oss godt forberedt i den videre dialogen med å finne en løsning som er i tråd med deres behov. Informasjonen er også viktig i forhold til planlegging av ressurser og en effektiv drift av arbeidsstedet. For generelle henvendelser kan man benytte skjema under «Kontakt oss», nederste på siden.

Se kontaktskjema
Lukk kontaktskjema
  • Firma

  • Behov

  • Tidspunkt

  • Arbeidssted

  • Vedlegg